Priset delas ut till;
Till den eller de som är medlem- eller verksam inom Fysioterapeuterna Västernorrland och utfört berömliga insatser av vetenskaplig- eller annan natur som gynnar sjukgymnast/fysioterapi-kårens utveckling eller för befolkningen i länet utdelar Atlas Sjukgymnastik och Idrottsskadeklinik AB årligen ett pris om 10 000 kr i samarbete med Fysioterapeuterna Västernorrland. ”Folkets pris” , diplom till Årets sjukgymnast/fysioterapeut i Västernorrland, framröstad av allmänheten, kan om priskommittén anser så, vara en del av prisceremonin.

Jan Ola Westin

Vinnare 2011

Gunilla Olofsson

Vinnare 2012

Lotta Jacobsson

Vinnare 2013

Magnus Rönnlund

Vinnare 2014

Linda Bäck Norrman

Vinnare 2015

Susanne Sillerström, Karolina Jirdén, Jessica Rosdahl

Vinnare 2016

Thomas Torstensson

Vinnare 2017
Vårt syfte är att;
1. Främja utveckling av sjukgymnastikens / fysioterapins profession i Västernorrland.

2. Marknadsföra och synliggöra sjukgymnasters / fysioterapeuters breda kompetens inom olika områden för sjukgymnasterna / fysioterapeuterna själva, för allmänheten, för beslutsfattare och politiker i länet.

3. Vända den pågående trend i länet där man minskar antalet sjukgymnaster / fysioterapeuter, till att få beslutsfattare och politiker att inse nyttan av att ha kvar och förstärka sjukgymnastisk / fysioterapeutisk kompetens inom landsting, kommun, företagshälsovård och privat sektor.

4. Förbättra samverkan mellan länets sjukgymnaster / fysioterapeuter inom olika sektorer, genom att vår samarbetspartner, Fysioterapeuterna Västernorrland, tillsätter en priskommitté bestående av fem sjukgymnaster / fysioterapeuter. De fem sjukgymnasterna / fysioterapeuterna i priskommittén ska representera olika delar av länet, Örnsköldsvik, Sollefteå samt Härnösand-Sundsvall, och ha sin arbetsplats inom olika verksamhetsgrenar som slutenvård och primärvård inom Landstinget, Kommunal verksamhet, Företagshälsovård. Atlas Sjukgymnastik & Idrottsskadeklinik AB har utöver dessa fem ledamöter, två egna platser i priskommittén och företräder privat vård.

5. Få sjukgymnaster / fysioterapeuter att känna att deras arbetsinsatser uppmärksammas och uppskattas. Några sjukgymnaster / fysioterapeuter blir nominerade, och vinnare får prissumman och ett diplom med motivering till priset.

Vill du nominera?

Klicka här